İdari Mahkeme Kararları

27. Sakarya ASM Nöbet Dava Sonucu

28. Zaman Antalya Kararı

28. Zaman Aşımı Örnek Dava Kararı

29. Aksaray ASM Nöbet Ceza Puanı İptal Davası

30. Isparta ASM Nöbet Ceza Puanı İptal Davası

31. Uşak ASM Nöbet Ceza Puanı İptal Davası

32. Bursa ASM Nöbeti Ceza İptal Mahkeme Kararı

33. Denetimde İşbirliği Yapmamak Ceza Puanı Mahkeme İptali

34. İnternetten Tebliğat Yapılan Acil Nöbet için Verilen Ceza İptali

34. Kaymakamlıkça ve TSM Tarafından Yazılan Adli Nöbet İptal

35. Defin Nöbeti Yürütmeyi Durdurma Kararı

36. ASM Nöbet Cezası Edirne - Yürütmeyi Durdurma Kararı

37. Karabük Şubat Ayı ASM Ceza Puanı İptal Kararı

38. Bilecik Ocak Ayı Dava Kararı

39. Hastane Acil Servis Nöbetleri İçin Verilen Ceza Puanlarının İptal Davası - Antalya

Onaysız Çalışma Planı Nedeniyle Verilen Ceza Puanın İptal Kararı - İstanbul

İzin Aktarımı 1 - İzmir

İzin Aktarımı 2 - İzmir

İzin Aktarımı 3 - İzmir

40. Şanlıurfa 15-49 İzlem İçin Verilen Ceza Puan İptali

© KonAHED – Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği. Tasarım: Furkan Reklam Ajansı