TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI ONAM FORMU

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI ONAM FORMU

Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği (Konahed veya Şirket) https://konahed.org/ adresli internet sitesi üzerinden ve tarafınıza Dernek (Şirket) tarafından tanımlanan hizmetler kapsamında, ziyaretçiler ve kullanıcılardan müşteri ve iletişim bilgileri toplamaktadır. Bu metne onay vermeniz halinde 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Dernek (Şirket) tarafından veya Şirket’in iş ortakları tarafından, sunulan ürünler ve hizmetlere ilişkin, telefon, elektronik posta, kısa mesaj hizmetlerinden onay verdikleriniz kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmiş olursunuz.

Bu metne onay vermeniz dahilinde bu onayınız, reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar geçerli olacaktır. Metne onay vermemeniz Dernek (Şirket) tarafından sağlanan hizmetleri etkilemeyecektir. Size, iletişime geçilen her türlü elektronik iletişim kanalı içerisinde, onayı geri çekme yöntemine de yer verilecektir. Bu yöntemi kullanarak tarafınızla ticari amaçla iletişime geçilmesini her zaman durdurabilirsiniz.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, aşağıda imzası bulunan ben, ilgili müşteri bilgilerimin, Şirket’in tarafıma yönelik yapacağı tanıtım, özel teklif ve kampanyaların pazarlanması için gerekli iletişim faaliyetleri ile anket uygulamaları da dâhil olmak üzere her türlü ticari elektronik iletinin gönderiminde kullanılmasını ve bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderiminin izin verdiğim iletişim yollarıyla gerçekleştirilmesini onaylıyorum.

Faydalı Linkler

© KonAHED – Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği. Tasarım: Furkan Reklam Ajansı