Aşı Kabulünde Sağlık Çalışanlarının Rolü

Aşı reddinin medyanın da gücünü kullanarak yanlış bilgilendirme ve yönlendirmelerle arttığı günümüz şartlarında biz sağlık çalışanlarına büyük görev düşmektedir. İnsanları aşının önemi konusunda bilinçli hale getirebilmek ve aşı reddi algısını ortadan kaldırabilmek için öncelikli olarak biz sağlık çalışanlarının bu konuda belirli bir bilgi ve donanıma sahip olması gerekmektedir.

Bu düşünceyle KonAHED olarak insanımızla iletişime en kolay ve en hızlı geçebilen biz aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarımız için bağışıklama işlemleri sırasında aşı yaptıracak bireye ve yakınlarına ön yargılarını ve duyabileceği kaygıları o anda giderebilme adına üyelerimizden Uzm. Dr. Pınar İlhan’ın katkılarıyla aşı kabulünü kolaylaştıracak spot bilgiler içeren bir bilgilendirme yazısı hazırlamış bulunmaktayız.

Aşı reddinin ve aşılamaya karşı oluşmuş ön yargıların tamamen ortadan kalktığı bir toplum kültürüne ulaşma dileğiyle…

Döküman

© KonAHED – Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği. Tasarım: Furkan Reklam Ajansı