Sağlık Bakanlığı Resmi Yazıları

Adli Tabiplik Ve ÖBS Nöbetleri Yazısı - THSK

ASM - AHB İzleme Değerlendirme Formları Resmi Yazısı

THSK İşe Giriş Raporları Görüş Yazısı

Hastanelerde Defin Ruhsatı Düzenlenmesi - Sağlık Bakanlığı Görüşü

Tıbbi Atıkların Kontrolü - THSK Yazısı

© KonAHED – Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği. Tasarım: Furkan Reklam Ajansı