Genelge ve Tebliğler

2014/33 Nöbet Genelgesi

Sağlık Raporları Genelgesi

İdari Yargı Kararları Uygulanması Genelgesi

Hukuki Yardım Ve Beyaz Kod Genelgesi

Aile Sağlığı Merkezi Yönetim Karar Defteri Kullanımı Hakkında THSK Yazısı

© KonAHED – Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği. Tasarım: Furkan Reklam Ajansı