Kongre Sunumları

İnfertilite ve Tekrarlayan Düşükler Prof. Dr. Mehmet Çolakoğlu

Birinci Basamakta Sekonder Baş Ağrılarına Yaklaşım Dr. Öğr. Üyesi Munise Yıldız

Birinci Basamakta Baş Ağrılarına Yaklaşım Doç. Dr. Betül Kozanhan

Viral Hepatitler Prof. Dr. H. Rahmet Güner

Primer Başağrıları Dr. Yasin Tire

Aşırı Aktif Mesane Doç. Dr. Murat Gönen

Geriatrik Popülasyonda SVO lu Hastalara Güncel Yaklaşım Dr. Gökhan Özdemir

Ateşli Çocuğa Yaklaşım Dr. Öğr. Üyesi Özge Metin Akcan

Tip 2 Diyabette Tedavi Protokolleri ve İnsülin Rezistansı Prof. Dr. Sait Gönen

Göğüs Ağrısına Yaklaşım Prof. Dr. Başar Cander

Kalp Sağlığı, Korunma Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir

Hipertansiyon Tanı Ve Tedavisi Prof. Dr. Kurtuluş Özdemir

Mikrobiyota Probiyotikler İbs Prof. Dr. Mehmet Arhan

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Uzm. Dr. A. Çağkan İnkaya

Aile Hekimliği Hukuksal Sorunlar Av. Cihat Tortum

Vertigo Tedavisi Medikal Mi Doç. Dr. Haluk Gümüş

Sağlıkta Şiddet Nasıl Önlenir İletişim Becerileri Dr. Rıdvan Peker

Yenidoğanda Güncel Yaklaşımlar Doç. Dr. Zeynel Gökmen

Akılcı İlaç Kullanımı 1 Dr. Ömer Ali Ergün

Akılcı İlaç Kullanımı 2 Dr. Ömer Ali Ergün

Obezite Dr. Melia Karaköse

Dermatolojide Sık Görülen Hastalıklarda Güncel Yaklaşımlar Uzm. Dr. Dilek Peker

Periyodik Sağlık Muayenesi Dr. Öğr. Üyesi Nur Demirbaş

Aile Danışmanlığı Doç. Dr. Fatma Gökşin Cihan

Uyku Bozukluklarına Genel Bir Bakış Prof. Dr. Yavuz Selvi

Depresyonun Doğru Tanı Ve Tedavisi İçin Pratik Öneriler Doç. Dr. Kürşat Altınbaş

Kırmızı Göz Ayırıcı Tanı Ve Tedavi Seçenekleri Prof. Dr. Ümit Kamış

Metabolik Sendrom Ve Obezitenin Tedavisi Prof. Dr. Feridun Karakurt

Metabolik Sendrom Ve İnsülin Direnci Dr. Öğr. Üyesi Hilal Çizmecioğlu

Birinci Basamakta Astım Ve Koah Alevlenme Yönetimi Prof. Dr. Mecit Süerdem

Gelişimsel Kalça Displazisi Prof. Dr. Mehmet Arazi

Asm Yönetiminde Hukuksal Sorunlar Sağlık Sunumunda Kalite Standartları Ve Malpraktis Dr. Öğr. Üyesi Nezih Varol

© KonAHED – Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği. Tasarım: Furkan Reklam Ajansı