Akılcı Laboratuvar Kullanımı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tıbbi biyokimya laboratuvarlarını, tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarını, tıbbi patoloji laboratuvarlarını ve doku tipleme laboratuvarlarını kapsayan “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” yürütülmektedir. 

İlgili Proje çerçevesinde, hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak, tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarının standardize etmek, gereksiz test istemini önlemek, klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişini sağlamak amaçları ile;

Akılcı Test İstem Prosedürü (Ek-1),

Konsültasyon İstem Prosedürü (Ek-2),

Refleks ve Reflektif Test Uygulamaları (Ek-3),

Karar Sınırı, Kritik Değer ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu (Ek-4),

Çalışma basamaklarına sistematik uyum sağlanabilmesi açısından da sağlık hizmet sunucularına 31.08.2018 tarihine kadar uyum süresi verilmiştir.

Dökümanlar

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi Uyum Süreci Hakkındaki Resmi Yazı

Karar Sınırı (Eşik Değer), Kritik Değer (Panik Değer) Ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu

Test İstem Prosedürü

Konsültasyon İstemi Prosedürü

Refleks ve Reflektif Test Uygulamaları

© KonAHED – Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği. Tasarım: Furkan Reklam Ajansı