SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN AÇIK RIZA METNİ (KVKK ONAM FORMU)

Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği (Konahed veya Şirket) bünyesinde bulunan şahsıma ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tabi olduğunu ve bu hususta Derneğin(şirketin) tarafıma ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını kabul ve beyan ederim. İlgili bilgilendirme kapsamında, Dernek (Şirket) mevzuat kapsamında veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini taahhüt eder, buna istinaden kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve ele geçirilmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkımı saklı tutarım.

Bu kapsamda,

Dernek (Şirket) tarafından görevlendirilmiş dernek üyeleri dahil tüm Dernek (Şirket) çalışanları ile yüz yüze iletişimde; internet üzerinden yapılan kayıt ve aramalarda, görüntülü/ sesli iletişim sağlayan çevrimiçi/çevrimdışı platformlar veya üçüncü kişiler vasıtası ile edinilen şahsıma ait ad, soyad, e-posta adresi, şehir ,telefon verilerini içeren kişisel verilerimin;

Ad soyad, doğum tarihi, uyruk, kimlik ve kimlik numarası, anne-baba adı, pasaport numarası ve kimlik fotoğrafı;

İşyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon ve cep telefonu bilgileri;

Akademik unvan, diploma tescil no uzmanlık alanı, sicil no, çalışma planı, ünite ve branş bilgileri;

Vize başvurusu yapmak ve değer aktarım formu doldurmak için işlenecek olan verileri ile

Dernek ve vakıf üyeliği bilgilerini verilerini

Görsel ve işitsel verileri

İçeren kişisel verilerimin;

Tanıtım ve tanıtım amaçlı olmayan bilimsel yönde bilgilendirme metotlarının tarafıma iletilmesi,

Sağlık meslek mensubu listelerinin oluşturulması,

Ürün, hizmet, tanıtım süreçleri ile ilgili olarak, pazar araştırma uygulamalarının dahil olduğu, tanıtım faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Ziyaret verilerinin tutulması,

Dernek (Şirket) çalışan performanslarının ölçülmesinde istatistiki veri oluşturulması,

Yurt içi ve yurt dışı kongre/toplantı/eğitim/organizasyon ve sempozyumların planlanması ve yapılması,

Dijital platformlarımızın oluşturulması, desteklenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla ve dijital platformlara üyelik oluşturulması

Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği (Konahed veya Şirket) aracılığıyla görüntülü/ sesli iletişim sağlayan çevrimiçi veya çevrimdışı platformlarda katılım sağlayacağım toplantı/ eğitim/ organizasyon/ sempozyum ve webcastleri düzenleyen şirketlerin sunucularının yurtdışında olması durumunda bunlara katılımımın organize edilebilmesi

Amaçlarıyla sunucusu yurtdışında bulunan üçüncü taraflara aktarılmasına Dernek (Şirket) tarafından https://konahed.org/ web sayfasında yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikalarına ve Aydınlatma Metnine uygun olarak sunucusu yurtdışında veya yutriçinde bulunan hizmet sağlayıcı üçüncü taraflara ve sözleşmenin mahiyeti gereği üçüncü kişi ve kuruluşlara, hizmet sağlayıcı firmalara ve Konahed bünyesindeki işbirlikçi paydaşlara aktarılmasına izin ve onay veriyorum.

Faydalı Linkler

© KonAHED – Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği. Tasarım: Furkan Reklam Ajansı