1 Ekim tarihinde KONAHED yönetim kurulu başkanı Dr. Yavuz ALTINBAŞ ve KONAHED Saymanı Dr. M.Sabri DOĞAN ilçe ziyaretlerine devam etti. Bu günde GÜNEYSINIR ilçemizdeki entegre devlet hastanesini ve aile hekimi arkadaşları, sonrasında HADİM merkez aile sağlığı merkezi ve aile hekimi arkadaşlarımızı, devamında TAŞKENT ilçesi entegre devlet hastanesi başhekimi Dr. Ali ALP ve aile hekimi arkadaşlarımızı, son olarakta BOZKIR merkez Mehmet Öz aile sağlığı merkezi ve aile hekimleri ile birlikte Bozkır ilçe sağlık müdürlüğü toplum sağlığı merkezi başkanı Dr. Ahmet Rasim TÜRKÖZ’ü ziyaret ettiler. İlçelerimizdeki meslektaşlarımızla birarada taşra da çalışan aile hekimi arkadaşların güncel ve yerel sorunları üzerine samimi paylaşım gerekleştirilmiş olup. Görüşebilidiğimiz, görüşemediğimiz tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca BOZKIR TSM Başkanımız Dr. Ahmet Beyin hem bizlere, hem de ilçedeki aile hekimlerine gösterdiği yakın ilgi ve destekten ötürü kendisine ayrıca şükranlarımızı sunarız. Birlikte çok daha güçlü olduğumuzu unutmayalım !!!