Değerli meslektaşlarımız, Sivil toplumun önemine inanarak kurduğumuz KonAHED, Aile hekimlerinin sesi olarak birlikten doğan güçle, sorunlarımıza çözüm üretmek amacı taşımış, çalışırken milli değerler ve vatan sevgisi önceliğimiz olmuştur. Bu çerçeve içinde çalışırken her türlü siyasi ve ideolojik yüklerden uzak, sadece meslek örgütü olarak kalmayı başarabilmiştir. Güçlü bir STK olan AHEF her türlü siyasi angajmandan uzak kalmalı, sahadaki 27 bin hekimden aldığı güçle en gür şekilde sesini duyurabilmelidir. Tüm sağlık çalışanlarının ortak sorunu olarak sağlıkta şiddeti , acil çözüm gereken en önemli sorunumuz olarak gördük ve KonAHED olarak AHEF’in bu konuya dikkat çekmek adına 8 Şubatta düzenleme kararı aldığı mitinge büyük bir coşkuyla evet dedik, destekledik. Tam 100 kişilik katılım planlaması ile tüm hazırlığımızı yaptık. KonAHED olarak miting izninin alındığı gün AHEF yönetiminin siyasi bir partiyi öne çıkarmasını talihsiz bir yol kazası olarak değerlendiriyoruz. Sahayı bölen ve coşkuyu söndüren bu girişim pek çok üyemizin katılımını iptal etmesine, herşeye rağmen katılmak isteyenlerin de miting gününde başka yol kazaları olabilme riskini düşünmelerine yol açmıştır. KonAHED olarak bir karar alma durumunda olduğumuz bu aşamada mitinge kurumsal kimlikle katılım kararımızı iptal ediyoruz. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen daha iyi hekimlik yapabilme ve şiddete çözüm bulabilme adına her fırsatı değerlendirmek gerektiğini düşünerek, üyelerimizin katılım kararını sahanın kendi insiyatifine bırakıyoruz. Katılmak isteyen aile hekimi arkadaşlarımız ile miting alanında olacağız, şiddete hayır diyeceğiz. Meslek örgütüne yakışmayan bir tavır sergilendiği an orada tepkimizi koyacağız. 8 şubat mitinginin yeni yol kazalarına yol açmadan hekimlere yakışır bir şekilde tamamlanması ve çözüme katkı sunmasını diliyor, saygılarımızı sunuyoruz.