Meslektaşımızın Yanındayız

Yakın zamanda Osmaniye de bir kamu çalışanının devlet hastanesinde çalışan meslektaşımız Dr. Kemal Gökhan Günel e kamuya ait olan yetkisini alanı dışında kullanmaya çalışarak baskı ve tahkir oluşturduğu anlaşılan hadise tüm kamuoyu tarafından görülmüş, yorumlanmış ve vicdanlarda sorgulanmıştır.

Anlaşıldığı şekliyle kamu görevi yapan görevli bireyin, başka bir kamu görevi yapan meslektaşımız Dr. Kemal Gökhan Günel e kamuya ait olan yetkisini şahsi meselesi için kullanarak bir taciz uyguladığı anlaşılmaktadır.

Kamu görevleri yürütülürken, görevli kişiler bu görevleri kamu adına yürütür ve kamu adına kullanır. kamu yetkileri kişisel amaç ve çıkarlar için kullanılamaz. Tüm görevlerin ve sorumlulukların kanun ve yönetmeliklerle belirlendiği kamu sistemi, yaşanabilecek tüm olumsuzluklar için de yine aynı şekilde yolunu belirlemiş, bunun dışında bir uygulamayı da reddetmektedir. Kişiye özel kamu görevleri ve ayrıcalıkları da yine bahsedilen kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir.

Bir yılı aşkın süredir pandemiyle mücadelede azmini ortaya koymuş, süreci en zor şekliyle yaşamış sonuç olarak da yıpranmış, bitkin düşmüş, hüznü artmış, üstüne birde hiç haketmediği muamelelere maruz kalmış, her türlü şiddeti yaşamış, her şeye rağmen vazifesini layıkıyla yerine getirmeye çalışmış sağlık çalışanları ve öncelikle hekimlik mesleğini icra eden meslektaşlarımız ne yaşanan olayda ki gibi ne de daha evvel yaşadıkları olumsuzluklar gibi bir muameleyi haketmemiştir. Bir çok konuda gerekli özenin gösterilmediği tüm sağlık çalışanlarının artık gerekli özen ve saygıyı görmek istedikleri, aksi takdir de mesleği icra noktasında ki konsantrasyonlarını kaybedecekleri aşikardır.

Tam da “17 nisan sağlıkta şiddetle mücadele günü” kabul ettiğimiz bu zamanlarda yaşanan bu hadise tüm meslektaşlarımızı ve sağlık çalışanlarını üzmüştür.

Temennimiz odur ki tüm değerlerimizi koruyarak yaşanan hadisenin ahlaki yargılamasını kamuoyu vicdanına, kanuni yargılamasını da gerekli idari ve adli mercilere bırakıyor, gereğinin yapılacağını umuyoruz. Tekrar böyle bir hadisenin yaşanmamasını dileyerek, “sağlıkta kamu görevlisi şiddetini” kınıyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla.

KonAHED Yönetim Kurulu

Faydalı Linkler

© KonAHED – Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği. Tasarım: Furkan Reklam Ajansı