KonAHED Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ziyareti

KonAHED olarak; Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanımız Uz. Dr. Ayşe Çuhadar Bulut ile aile hekimliği uygulamalarında sahadaki sorunları konuştuğumuz yaklaşık 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdik. 

Görüşmede, başta sağlıkta şiddet olmak üzere, raporlar konusunda yaşanan her türlü sorunlar, hak edişler, esnek mesai, entegre birimlerin sorunları, adli nöbetler, kira artışları konuşuldu ve derneğimizin bu konulardaki çözüm önerileri iletildi. Görüşmede; özellikle e-rapor uygulamasının yazılımsal ve sistemsel sorunları ayrıntılı olarak tartışılıp, çözüm için alternatif teklifler sunuldu.

Özellikle 01.01.2020 de başlayan elektronik ortamda rapor düzenlenmesinin zorunlu hale gelmesini içeren genelgeye istinaden AHBS sistemlerinde (evlilik ve istirahat vb.hariç) manuel tüm raporların kaldırılması, ayrıca okul sağlığı tarama işlemleri (ergen sağlığı izlemleri) için Sağlık Bakanlığına gönderilen verinin Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşılması ve bu sayede basılı evrak kullanımının ortadan kaldırılması, ehliyet raporlarındaki sistemsel sorunlar, sevk bölümüne eklenmesi gereken branşlar, sporcu raporlarında Gençlik Spor Genel müdürlüğünden alınması gereken sevklerin işlevsel hale getirilmesi ve verilecek raporda yapılacak spor faaliyetinin mutlaka girilmesi gerekliliği, durum bildirir tek hekim raporu içindeki rapor türlerinde sevk seçeneğinin eklenmesi, kiralarla ilgili olarak aynı asmde aynı metrekareye sahip birimlerin farklı kiralar ödediği, yıl içinde gelişen birim değişikliklerinde yeniden kira zammı yapıldığından bu farklılıkların ve kira ödemelerinin giderek arttığı, bunun yerine birim değişikliğinden bağımsız ildeki tüm asmlerin her yıl başında kira artışı yapılarak, birime yeni gelenin de o yılki belirlenen kiradan ödeme yapmaya devam etmesi, entegre hizmet veren aile sağlığı merkezleri arasındaki çalışma koşulu farklılıklarının standardize edilerek daha iyi hale getirilmesi, cari gider ödeneğinin yıllar içinde enflasyon karşısında eriyişinin istatistiksel anlamda tablo şeklinde sunulması ve efektif olmayan esnek mesai uygulamasının sahada yarattığı mağduriyetler ve kaldırılması öneresinde bulunuldu.

Kendileri notlarını alarak bu taleplerimiz üzerinde çalışacaklarını ve ilgili dairelere ileteceklerini söylediler. Ayrıca ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin hala Maliye Bakanlığında olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini, bu yönetmeliğe göre her aile hekiminin kronik hasta takipleri ve kanser taramaları ile birlikte düşen nüfusun yine 4000 nüfusa tekabül edecek şekilde bir ödemenin yapılması için çalışıldığı, 0 nüfuslu yeni birimlerde çalışacak aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının ücretlerinin TSM şartlarıyla eşitlenmesi planlandığını ifade ettiler.

Sayın Başkanımıza sıcak karşılama ve ilettiğimiz sorunlara yakın ilgilerinden dolayı teşekkür eder, görüşmemizin tüm aile hekimlerimiz için hayırlı olmasını dileriz.

Faydalı Linkler

© KonAHED – Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği. Tasarım: Furkan Reklam Ajansı