KonAHED Erişkin Bağışıklama Projesi

‘Sağlığımız İçin AŞI Önemli Değil YAŞI’

KonAHED Aşı Çalışma Grubu 01 Kasım 2018 tarihi itibari ile ‘sağlığınız için aşı önemli değil yaşı’ sloganı ile Erişkin Bağışıklama Projesi’ni başlatmıştır. Aile hekimleri olarak birincil görevimizin koruyucu hekimlik olduğu bilinci ile başlayan ‘Erişkin Bağışıklama Projesi’ 4.ayını başarı ile tamamlamıştır.

Proje kapsamında Konya İl sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışmak üzere anlaşma yapılmıştır. Konya ilinde sahadan tamamen gönüllülük ilkesine bağlı seçilmiş 50 aile hekimimizin desteği ile ‘Aşı Çalışma Grubu’ oluşturulmuş ve sahadan seçilen 50 aile hekimimizin kendi nüfusu pilot bölge olarak seçilmek üzere proje başlatılmıştır.

Öncelikle Konya bölgesinde sahadan projeye katılan aile hekimlerimizin nüfusuna bağlı risk grubunda olan; 65 yaş ve üzeri sağlıklı erişkinler, diyabet, kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, kronik karaciğer yetmezliği , kronik böbrek yetmezliği, bağışıklık sistemini zayıflatan durumları olan hastalar bağışıklama programına alınmıştır.

Aşı Çalışma Grubuna dahil aile hekimleri her üç ayda bir defa toplanıp yürüttükleri Erişkin Bağışıklama Projesi ile ilgili bilgi, deneyim, soru ve sorunları, çözüm önerilerini paylaşıp bir rapor sunmaktadır. Üç ayda bir gerçekleşen toplantıda konu ile ilgili akademisyenler davet edilmekte ilgili değerlendirmeler ve eğitimler yapılmaktadır. Ayrıca Projede Aşı Çalışma Grubuna dahil aile hekimlerinin olduğu whatsapp grubu kurulmuş ve önemli deneyim çalışma ve bilgiler anlık paylaşılmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre alt solunum yolu enfeksiyonları 2015’te dünya genelinde 3.2 milyon ölümden sorumludur. Dünyada 1.6 milyon kişi pnomokokal hastalıklar yüzünden hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde ise alt solunum yolu enfeksiyonları, ölüm nedenleri arasında 5. sırada yer almaktadır.

Toplumdan gelişen pnomoni vakalarında mortalite(ölüm) oranları:

Ayakta tedavi edilen hastalarda: %1-%5

Hastanede tedavi edilen olgularda: %12

Yoğun bakım desteği gerektiren hastalarda: %40

Sonuç olarak Pnömoni, dünya çapında çocukları ve erişkinleri etkileyen önemli bir hastalık ve ölüm nedenidir.

Proje kapsamında hedef nüfuslara; Aşılamanın yalnızca çocukları ilgilendiren bir uygulama olmadığı, Pnömoni riskine karşı; düzenli el yıkama enfeksiyonların engellenmesine yardımcı olacağı, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin sağlıklı kalmaya yardımcı olacağı, risk faktörlerine sahip kişilerde aşılanma ile pnömokokal pnömonin önlenebileceği anlatılıp hedef nüfusun aşılanmasına başlanmıştır.

Yapılan araştırmalarda; erişkinlerin çoğu, sağlık çalışanları önerdiği takdirde aşı olacağını belirtmektedir. Aile sağlığı Merkezlerinde aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı hedef nüfusu bilgilendirip ve gerekli önerileri yaptıkları takdirde önerinin kabul görme oranı yüksek olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca proje süresince aşı karşıtı söylemlere karşı çalışma başlatılmış ve proje sonunda bir eylem planı hazırlanıp bir rapor halinde sunulacaktır.

Proje başlangıcından beri geçen son üç aylık dönemde Konya ilinde erişkin bağışıklama oranları anlamlı derecede artmış ve bu anlamlı artış hem Sağlık Bakanlığı nezdinde hem de diğer illerde takdir toplayıp, örnek uygulama kapsamında projeler başlatılmasına vesile olmuştur. Konahed olarak ‘Erişkin Bağışıklama Proje’sinin yürütülmesinde gönüllü katılım sağlayan ve projeye destek olan tüm katılımcılarımıza ve projeye destek sağlayan Konya İl Sağlık Müdürlüğü’ne teşekkürlerimizi sunarız.

Faydalı Linkler

© KonAHED – Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği. Tasarım: Furkan Reklam Ajansı