Kamuoyuna Saygılarımızla

Son zamanlarda kamuoyunda Sağlık Bakanımızın birinci basamak sağlık çalışanlarına verilmesi planlanan ek ödemeyle ilgili yaptığı açıklamalar ve ek ödeme yönetmeliğinde yapılan değişiklikler üzerine “01.08.2020 tarihinden geçerli 3 ay süreyle Aile Hekimlerine aylık maksimum 3000 TL ve Aile Sağlığı Çalışanlarına aylık maksimum 850 TL ek ödeme” taslağının oluşturduğu; öncelikle Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının, sonrasında da tüm sağlık çalışanlarının saygınlığını zedeleyen kamuoyunda oluşan izlem karşılığı para algısı; tüm sağlık çalışanlarını özellikle de biz Aile Hekimlerini çok üzmüştür.

Mart ayından itibaren ulusal pandemi mücadelesinde hem bilimsel güvenilirliğini, hem özverisini, hem de devam edegelen görevlerini her şartta ortaya koyan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları; ülkemizin prime dayalı hizmet veren sağlık hizmetçileri değil, tam tersine sistemin merkezinde ve ön cephesinde mücadele eden ve yaptığı bu mücadelede karşılık beklemeden çaba gösteren, beraberinde birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerini de aksatmadan yürüten sağlık emekçileridir.

Pandemi sürecinde en baştan beri sağlık sisteminin diğer sunucuları tarafından zaman zaman suistimale uğratılan Aile Sağlığı Merkezleri’nde görev yapan bizler mücadelemizi en güçlü şekilde ve tüm samimiyetimizle yerine getirdik. Bunun haricinde diğer sağlık hizmeti sunucularının pandemi sebebiyle yaşadıkları yoğunluğa bağlı rutin görevlerini azaltması ve hastalarımızın güvenli olduğunu düşünerek ASM’leri ekseriyetle tercih etmeleri sebebiyle poliklinik hizmetleri, diş tedavisi, enjeksiyon, pansuman, rapor talepleri vb. konularda birinci basamağın omuzlarındaki yük bu dönemde taşıyamayacağı nisbette artmış ve bir çok çalışanımız yoğun iş yükü sebebiyle fiziksel ve ruhsal tükenmişlik noktasına gelmiştir.

Bu dönemde rutin okul aşılarının bundan sonrası için ASM’lerde yapılmasına dair alınan karar, hastalarımızın gündemi takip ederek KPA (pnömokok aşısı) yaptırmak için talepleri, karantina sürecindeki hastalarımızın rapor – süreç hakkında bilgilenme istekleri; bir çok sağlık kuruluşu sadece pandemi odaklı çalışırken bizlerin sahadaki yükünü ve sorumluluğunu katlayarak arttırmıştır. Süreçteki sessizliğimiz acizliğimizden değil vakarımızdandır.

Sayın Sağlık Bakanımızın açıkladığı ve sonrasında Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ek ödeme yönetmelik değişikliğinde, salgın hastalık nedeniyle birinci basamak sağlık çalışanlarının mesleklerini icra edemedikleri süre zarfında maaşlarında yapılan kesintilerin artık yapılmayacak olması elbette bir haksızlığın ortadan kaldırılması adına sevindirici bir gelişme olmuştur.

Bu konuda haksızlığın tam olarak ortadan kalkması için geçmiş dönemde yapılan kesintilerin de çalışanlara iadesi gerekmektedir. Pandemi sürecinde hastalığa maruz kalan sağlık çalışanlarımız için “Covid-19″un meslek hastalığı statüsüne alınması ve hastalık sebebiyle vefat ederek aramızdan ayrılan arkadaşlarımız için de “meslek şehidi” ünvanının verilmesi hem bir nebze acımızı azaltacak hem de değer verildiğimiz hissiyatını bizlere yaşatacaktır.

Takdir edersiniz ki gösterdiğimiz emeğin bir karşılığı olacaktır ama bu bedel asla para verilerek değil, saygınlığımız hissettirilerek ödenecek bir bedeldir. Verilecek ek ödemenin takip edilen izolasyondaki hasta sayısına bağlanarak şartlı hale getirilmiş olması ve Mart ayından beri canla başla yapılan mücadele için gündemdeki ek ödemenin Ağustos ayı itibarıyla başlayacak olması bizleri derinden yaralamıştır.

Bu bağlamda şunun da bilinmesini isteriz ki pandemi mücadelesi parasal karşılığı olan ve para için yapılacak bir mücadele değildir; ancak ve ancak ettiğimiz yeminin bize verdiği sorumluluk ile gönülden yürütülebilecek topyekûn bir mücadeledir.

Çabamız halk sağlığı için, halka ve Hakk’a hizmet gayesiyledir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

KonAHED Yönetim Kurulu (Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği)

Faydalı Linkler

© KonAHED – Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği. Tasarım: Furkan Reklam Ajansı