Kamuoyuna Duyurulur “Sağlıkta Medya Şiddetine Dur De!”

21 Ekim Cuma günü Antalya yerelinde yayın yapan bir gazete haberinin oluşturmak istediği ‘’böyle doktor düşman başına’’ algısı ve bunun üzerinden hekim kanaatinin sorgulanmasına yol açan menfur, tahkir ve tezyif edici haberin içeriği tarafımızdan derin üzüntü ile karşılanmış olup, kaynağın yapmak istediği haberin gazetecilik ahlâkı ve basın sanatı açısından değerlendirmesi de; kamuoyu ve saygın, ahlaklı, adaletli basın mensuplarının takdirine bırakılmıştır.

Sonrasında hekim arkadaşımızın kişilik haklarına yapılan saldırıyı, meslektaşımız nezdinde tüm hekimlere yapılmış saldırı olarak nitelendirip meslektaşımızın konuyla ilgili yapacağı her türlü hukuki fiile desteğimizi sonuna kadar vereceğimizi bildiririz.Tüm hekimlik mesleği mensupları bilir ki ‘’hekim kanaati’’ hekim dışı başka bir yapı tarafından sorgulanamaz, yargılanamaz ve cezalandırılamaz.

Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile de korunan bu anlayış, bir gazetecinin şahsi nedenler nedeniyle yaptığını tahmin ettiğimiz haber ile yıpratılamaz. Yıllardır oluşturulmaya çalışılan mesleki itibarsızlaştırmanın, oluşan ‘’sağlıkta şiddet’’ olaylarının camiamız tarafından sürekli sabır ile karşılanmasının da mensubu bulunduğumuz sağlık çalışanlarının yüksek karakterinin gereği olduğu unutulmamalıdır.

Antalya ilimizin Kepez ilçesinde bulunan 21 nolu Varsak Altınyol Aile Sağlığı Merkezinde yaşanan olaya dair yapılan talihsiz haber nedeniyle kıymetli meslektaşımız Aile Hekimi Dr. Ertuğrul Selçuk’a Antalya aile hekimleri derneğine ve tüm sağlık camiasına ’”sağlıkta medya şiddeti’’ nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi bildirir, birliğimizin en büyük güç olduğunu tekrar anımsatarak, bu gücü kaybetmememiz gerektiğini düşünerek saygılarımızı sunarız.

KonAHED Yönetim Kurulu

Faydalı Linkler

© KonAHED – Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği. Tasarım: Furkan Reklam Ajansı