3. ULUSAL AŞI ÇALIŞTAYI YAPILDI
3. ULUSAL AŞI ÇALIŞTAYI YAPILDI

3. ULUSAL AŞI ÇALIŞTAYI ANKARA YAPILDI 

 

    16-18 Mart 2018'te Ankara'da Sağlık Bakanlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneğinin organize ettiği 3. Ulusal Aşı Çalıştayı düzenlenmiştir. Konu ile ilgili pek çok dernek temsilcileri ve AHEF davet edilmiştir.17 temsilci ile katıldığımız çalıştayda 3 çalışma grubu ve 5 farklı konu başlığı planlanmıştır:

 1.İnfluenza Aşılaması

1.1.Sürveyans ve Takip Sistemi

1.2.İnfluenza aşılaması önündeki engeller ve çözüm yolları

1.3.Sağlık çalışanları ve kamuoyunda influenza -İnfluenza aşı algısı

2.Pnömokok Aşıları

2.1. Epidemiyoloji

2.2.Çocuklarda Pnömokok aşı etkinliği

2.3.Yetişkinlerde Pnömokok aşılaması

3.Yetişkin Aşıları

3.1. Kurum ve derneklere düşen görevler

3.2.Aşılamanın arttırılmasında alınması gereken acil önlemler

3.3.Uzun dönemde yapılması gerekenler

4.Aşı Reddi ve Çözüm Önerileri

4.1.Medya ile ilgili sorunlar ve çözüm yolları

4.2.Hukiki Sorunlar ve çözüm yolları

5.Rotavirus-Meningococ-HPV Aşılaması

5.1.Rotavirus

5.2.Meningococ

5.3.HPV

   Aşılama ile insan ömrü ortalama 12 yıl uzamıştır. Ancak aşı reddi giderek artmaktadır. 2015'te 5091,2016'da 11470 lere çıkmıştır. Aşılama bu kadar önemliyken medyadaki bilim dışı açıklamalar ile insanlar yanlış yönlendirilmektedir. Bebeklik ve Erişkin bağışıklamanın önemi, insanlığa katacakları, kanserden dahi koruduğu (HPV Aşısı), yaşam süresini uzattığı, birçok aşının ücretsiz yapıldığı topluma anlatılmalıdır.

   3 gün süren çalıştayda çalışma gruplarında AHEF tarafından ısrarla şu konular dile getirilmiştir: Aşılamada 1. Basamak olmadan Aile hekimleri olmadan başarıya ulaşılamaz yeterli sayıda 1.basamak çalışanları gereklidir. Sağlık okuryazarlığı kamu spotları ve medya aracığı ile artırılmalıdır. AH lerinin gereksiz iş yükü azaltılarak asli görevlerinden biri olan aşı takibi daha kolaylaştırmalıdır. Vatandaşlara sorumluluk vererek ,yasal düzenlemeler yapılarak bebeklik ve çocukluk aşılarının kanunla belirlenmiş zorunlu aşı takvimi şekline dönüştürülmelidir.

    Yetişkin aşılamada sadece bizler değil 2. Ve 3.basamağında ilgili polikliniklere de gerekli uyarıların yapılarak hastanede de aşılamaların yapılması gerektiği, aşı polikliniklerinin aktif kullanılır hale dönüştürülmesi uygun olacağı belirtilmiştir. Hastanelerde(özel ve kamu) yapılan aşıların barkod okutularak USS girebilecek ve tüm hekimler tarafından görülebilecek bir bilişim sistemi oluşturulması gerektiği ,Erişkin Aşılama Rehberinin daha fazla tanıtımı, dağıtımı ,web üzerinden ulaşılabilir hale getirilmesi, sağlık çalışanları için bölgesel aşı farkındalık ve güncel eğitim toplantıları yapılması, aşı redleri için ailelere ortak ağız ile konuşulacak cep kitapçığı-broşür şeklinde materyallerin hazırlanması, basında aşının önemi ile ilgili haberlerin çıkması gerektiği anlatıldı.

    AHEF olarak aşılamadaki hassasiyetimiz ve verdiğimiz önem tüm oturumlarda katılımcılara ısrarla anlatılmıştır. Ulusal aşı programına alınması gereken yeni aşı önerileri ve akılcı ilaç kullanımı ile ilgili konuşmalar yapılarak program bitirilmiştir.

ÇALIŞTAYA AİLE HEKİMLERİNİ TEMSİLEN AŞAĞIDAKİ KİŞİLER KATILMIŞTIR.

1. Ali Yılmaz - Çorum Aile Hekimleri Derneği

2. Oğuz Keleş-Aksaray Aile Hekimliği Derneği-

3. Özgür Demir Cinisli-Erzurum Aile Hekimleri Derneği-

4. Ahmet Yönder- Adana Aile Hekimleri Derneği-

5. Kamil Yavaş- Aydın Aile Hekimleri Derneği-

6. Mehmet Sezer- Artvin Aile Hekimleri Derneği-

7. Senem Kumdereli Yüceışık- İzmir Aile Hekimleri Derneği

8. Murat Yıldırım- Yozgat Aile Hekimleri Derneği-

9. Aras Yıldız- Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği

10. Fikret Kurt- Muğla Aile Hekimleri Derneği-

11. Ahmet Aşık- Osmaniye Aile Hekimleri Derneği-

12. Arzu Öztürk, Kayseri Aile Hekimliği Derneği-

13. Sevilay Seval- Bilecik Aile Hekimliği Derneği-

14. Şehnaz Hatipoğlu-İzmir Aile Hekimleri Derneği

15 . Şenol Atakan- Aksaray Aile Hekimleri Derneği

16. Zubeyde Kul- Van Aile Hekimleri Derneği

17. Abdülkadir Özduğan- Bilecik Aile Hekimleri Derneği

18. Uzm. Dr. Pınar Bilgili - Antalya Aile Hekimleri Derneği

Kaynak

http://www.ahef.org.tr/Detay/2019/ASI-CALISTAYI-YAPILDI.aspx

Galeri

Yorumlar

Bu içeriğe ait yorum bulunmamaktadır .

Yorum Yaz