Poster ve Sözel Bildiriler

ADOLESAN DÖNEMDE OKUL SAĞLIĞI TARAMALARI

ADÖLESAN DÖNEMDE SİGARA BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ, 17 YAŞ SİGARA BAĞIMLISI OLGUSU

Alt Ekstremitelerde Döküntü ile Başvuran Çocukta Henoch-Shönlein Purpurası Olgusu

Ayak Başparmağında Ağrı Şikayeti ile Başvuran Hastada Halluks Valgus Olgusu

Ayak Bileğinde Şişme ve Kızarıklık ile Başvuran Staz Dermatiti Olgusu

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Yerine Acil Servise Başvuran Çocuk Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyon Vakaları

Diyabeti ve Hiperlipidemisi Olmayan Yeni Tanı Evre I Esansiyel Hipertansiyonu Olan Hastaların Diastolik Disfonksiyonlarının Değerlendirilmesi

HER ATEŞ ENFEKSİYON KAYNAKLI MIDIR

HER BİLİRUBİN ARTIŞI VE ATEŞ KOLANJİT DEĞİLDİR

HİPERTASİYON VE MİGREN. ENDOTEL DİSFONKSİYONUNUN YENİ BİRLİKTELİĞİ

Hipotiroidi Hastalarında Aterojenik Lipid Parametre Oranlarının Değerlendirilmesi

Hipotiroidi hastalarında boyun çevresinin diğer antropometrik ölçümler ve kan lipitleri ile kıyaslanması

Ketem’e Başvuran Hastaların Kanser Erken Tanısı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

MEME BENIGN KİTLELERİNDEN HİDROADENOM

MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİNDE SON 5 YILDIR TAKİP EDİLEN MİYASTENİA GRAVİS’Lİ HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE İLK BAŞVURU SEMPTOMLARININ ANALİZİ

MULTİPLE LENFADENOPATİNİN NADİR SEBEBİ OLARAK HİSTİOSİTİK SARKOM

Parmağında Şişlik ve Kızarıkla Başvuran Hastada Orf Olgusu

Sarkoidozda pulmoner arter çapının bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi

SONOGRAFİK YÖNTEM İLE AORTOMEZENTERİK AÇI ÖLÇÜMÜ

Spor Yapabilir Raporu

TÜKRÜK BEZİ TUTULUMLU SARKOİDOZ VE SEKONDER SJÖGREN SENDROMU

Visseral abdominal yağ miktarının ürolithiazis ile ilişkisi

Vücutta Yaygın Döküntü ile Başvuran Hastada Pitriazis Rosea OlgusuDöküman