Kongre Sunumları

Klinik Bağlamlı Akılcı Lab. Kullanımı Kursu Sunumları

İNFERTİLİTE VE TEKRARLAYAN DÜŞÜKLER Prof.Dr. Mehmet Çolakoğlu

VİRAL HEPATİTLER Prof.Dr. H. Rahmet Güner

Birinci Basamakta Baş Ağrılarına Yaklaşım Doç.Dr. Betül Kozanhan

BİRİNCİ BASAMAKTA SEKONDER BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM Dr. Öğr. Üyesi Munise Yıldız

Primer Başağrıları Dr. Yasin Tire

Geriatrik Popülasyonda SVO lu Hastalara Güncel Yaklaşım Dr. Gökhan Özdemir

Aşırı Aktif Mesane Doç. Dr. Murat Gönen

ATEŞLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM Dr. Öğr. Üyesi Özge Metin Akcan

Tip 2 Diyabette Tedavi Protokolleri ve İnsülin Rezistansı Prof.Dr. Sait Gönen

Göğüs Ağrısına Yaklaşım Prof.Dr. Başar Cander

KALP SAĞLIĞI,KORUNMA Prof.Dr. Kurtuluş Özdemir

HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİSİ Prof.Dr. Kurtuluş Özdemir

MİKROBİYOTA PPROBİYOTİKLER İBS Prof.Dr. Mehmet Arhan

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR Uzm.Dr. A.Çağkan İnkaya

Aile Hekimliği Hukuksal Sorunlar Av.Cihat Tortum

ASM Yönetiminde Hukuksal Sorunlar SAĞLIK SUNUMUNDA KALİTE STANDARTLARI ve Malpraktis Dr. Öğr. Üyesi Nezih Varol

VERTİGO TEDAVİSİ MEDİKAL Mİ Doç.Dr. Haluk Gümüş

SAĞLIKTA ŞİDDET NASIL ÖNLENİR İLETİŞİM BECERİLERİ Dr. Rıdvan Peker

Yenidoğanda Güncel Yaklaşımlar Doç.Dr. ZEYNEL GÖKMEN

AKILCI İLAÇ KULLANIMI 1 Dr. Ömer Ali Ergün

AKILCI İLAÇ KULLANIMI 2 Dr. Ömer Ali Ergün

DERMATOLOJİDE SIK GÖRÜLEN HASTALIKLARDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Uzm.Dr. DİLEK PEKER

PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİ Dr. Öğr. Üyesi Nur DEMİRBAŞ

AİLE DANIŞMANLIĞI Doç.Dr. FATMA GÖKŞİN CİHAN

UYKU BOZUKLUKLARINA GENEL BİR BAKIŞ Prof.Dr. Yavuz Selvi

Depresyonun Doğru Tanı ve Tedavisi İçin Pratik Öneriler Doç.Dr. KÜRŞAT ALTINBAŞ

KIRMIZI GÖZ AYIRICI TANI ve TEDAVİ SEÇENEKLERİ Prof.Dr. ÜMİT KAMIŞ

Metabolik Sendrom ve Obezitenin Tedavisi Prof.Dr. FERİDUN KARAKURT

METABOLİK SENDROM VE İNSÜLİN DİRENCİ Dr. Öğr. Üyesi HİLAL ÇİZMECİOĞLU

OBEZİTE Dr. Melia KARAKÖSE

Birinci Basamakta Astım ve KOAH Alevlenme Yönetimi Prof.Dr. MECİT SÜERDEM

Gelişimsel Kalça Displazisi Prof.Dr. Mehmet Arazi
Döküman